Asistenta Sociala

 

Documente necesare pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

 • copie dupã certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
 • copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copie după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie după certificatul de căsătorie;
 • copie după certificatul de deces(acolo unde este cazul);
 • acte medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
 • copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
 • ancheta socială efectuată de catre membrii SPAS;
 • cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal al acestuia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare;
 • timbru fiscal de 4 lei;
 • dosar plic.

Documente necesare pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii

 • copie BI/CI a ambilor părinţi;
 • certificatul de naştere al minorului în copie şi original;
 • declaraţie tip – pentru minorii care au vârsta şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare;
 • cerere tip;

Documente necesare pentru obţinerea alocaţiei de susţinere

 • cerere tip;
 • copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei;
 • copii ale certificatelor de naştere pentru toţi membrii familiei;
 • copie certificat de căsătorie;
 • copie certificat de deces(unde este cazul);
 • copie livret de familie actualizat;
 • adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv nr. şi valoarea lunară a tichetelor de masă(unde este cazul);
 • adeverinţă de la administraţia financiară(FISC);
 • adeverinţă de la oficiul agricol;
 • adeverinţă de la şcoală pentru copiii care frecventează cursurile şcolare, în care să se precizeze dacă beneficiază de bursă şi cuantumul acesteia;
 • adeverinţă pentru beneficiarii de ajutor social;
 • cupoane de pensie pentru părinţii care sunt pensionari(sau pentru cei care beneficiază de pensie de urmaş);
 • cupoane de alocaţie pentru copiii care nu sunt de vârstă şcolară;
 • sentinţa de divorţ/sentinţa de încredinţare minori, definitivă;
 • hotărârea comisiei pentru protecţia copilului/ sentinţa judecătorească pentru minorul pentru care s-a stabilit o masură de protecţie specială;
 • certificat de încadrare în grad de handicap(unde este cazul) sau certificat de amânare şcolară;

Notă:

 • actele se prezintă în original şi copie;
 • venitul net/membru de familie nu trebuie să depăşească 370 lei;
 • dispoziţia de acordare/respingere a dreptului la alocaţie se va înainta la AJPS şi solicitantului;
 • orice modificare intervenită la venitul familiei sau la numărul de membri se aduce la cunoştinţă în termen de 5 zile, primarului;

Documente necesare pentru dosarul de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav

Acte necesare asistentului personal

 • copii dupã actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copii dupã certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie dupã certificatul de cãsãtorie;
 • copie dupã certificatul de deces (unde este cazul);
 • adeverinţã medicalã din care sã rezulte că solicitantul este apt pentru angajare;
 • cazier judiciar;
 • curriculum vitae;
 • declaraţie notarialã;
 • copie dupã diploma de studii;
 • adeverință de la administrația financiarã;
 • carnetul de muncã (în situaţia în care persoana solicitantã beneficiazã de acesta);
 • ancheta socialã efectuatã de cãtre membrii SPAS;
 • cerere de angajare;
 • repartiţie de la AJOFM;
 • dosarul medical;

Acte necesare persoanei cu deficienţă funcţională gravă

 • copii dupã actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copii dupã certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie dupã certificatul de cãsãtorie;
 • copie dupã certificatul de deces (unde este cazul);
 • opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
 • acte medicale din care să rezulte diagnosticul;
 • declaraţie din care sã rezulte faptul cã persoana cu deficiențã funcțională gravã nu are încheiat un contract de întreţinere cu o persoanã;
 • copie dupã decizia de pensie și cupon de pensie (în cazul în care existã);

Documente necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani

 • copie după buletin de identitate solicitant;
 • copii după livret de familie sau buletin de identitate al ambilor soţi şi certificat de cãsãtorie în situaţia în care nu existã livret de familie
 • copii după hotărârea de plasament, sentinţă judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de adopţie, dispoziţia de instituire a tutelei şi numire a tutorelui, hotãrâre judecãtoreascã de încredinţare în vederea adopţiei, hotãrâre de plasament de urgenţã (unde este cazul);
 • copie certificat de naştere copil;
 • copie cerere cãtre unitatea angajatoare prin care se solicitã acordarea concediului pentru îngrijirea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani;
 • actele de la AJOFM pentru solicitantul care este beneficiar de ajutor de somaj;
 • certificat fiscal;
 • cerere tip şi declaraţie tip completate de solicitant şi soţul acestuia;
 • adeverinţă tip completată de către reprezentantul unităţii angajatoare;
 • contract de asigurări(unde este cazul);

Copia dupa cerere va fi:

 • înregistrată;
 • aprobatã;
 • conformă cu originalul;
 • semnată şi ştampilată de administrator;

Noutati »

Instiintare tragere Poligon Rosu

instiintare tragere Poligon Rosu

 

Instiintare tragere Poligon Rosu

instiintare tragere Poligon Rosu

 

Instiintare tragere

Instiintare tragere

 

Capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Comuna Dorna Candrenilor-Județul Suceava

Capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Comuna Dorna Candrenilor-Județul Suceava

 

COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNT_COMUNA_ Dorna Candrenilor

 
 
iulie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Curs valutar BNR