Proiecte Investitionale

 

Principalele proiecte investiţionale

Lucrări de investiţii finalizate în perioada 2009 – 2010

 

Nr.crt. Titlul proiectului An finalizare Bugetul total al proiectului
1. Construire „Depozit furaje” în piaţa comunală Dorna Candrenilor 2009 Bugetul local cu o valoare de 74.851,00 lei
2. Amenajare parc pentru copii în comuna Dorna Candrenilor 2009 Bugetul local cu o valoare de 35.700 lei
3. Reabilitare sediu Primărie, Poliţie, Jandarmerie şi C.E.C., în comuna Dorna Candrenilor 2010 Fonduri proprii cu o valoare de 307.472,00 lei
4. Reabilitare pod peste râul Negrişoara, în satul Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor 2010 Bugetul local cu o valoare de 83.430,60 lei
5. Pietruire drum comunal „Dorna”, comuna Dorna Candrenilor 2010 Bugetul local cu o valoare de 144.849,98 lei

Lucrări care urmează să fie încheiate în anul 2011

Nr.crt. Titlul proiectului Detalii proiect An finalizare Bugetul total al proiectului
1. Modernizare drumuri comunale (L=3,05 KM), canalizare şi staţie de epurare în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava În cadrul contractului de finanţare cu Nr. C.322020813500014/12.09.2008 2011 Finanţarea nerambursabilă fiind de maxim 9.186.404 lei, reprezentând 100% din valoarea totală eligibilă a Proiectului.
2. Bază sportivă multifuncţională tip II, în satul Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Programul de dezvoltare a infrastructurii unor Baze Sportive din spaţiul rural 2011 Fonduri guvernamentale prin ordonanţa O.G. nr. 7/2006 cu o valoare totală aprobată de 650.000,00 lei.

Lucrări de investiţii care se derulează cu termene de dare în folosinţă 2012 şi următorii ani

Nr.crt. Titlul proiectului Mentiuni cu privire la proiect An finalizare Bugetul total al proiectului
1. Reabilitare şi extindere parc comunal în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi 2012 Administraţia fondurilor de mediu cu o valoare de 500.000,00 lei
2. Modernizare drumuri forestiere în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava 2012 Fonduri europene FEADR, M125, axa prioritară I, submăsura 125b cu o valoare totală proiect de 4.206.200,00 lei

 

Alte proiecte investiţionale

Nr.crt. Titlul proiectului Descrierea principalelor activităţi ale proiectului Data întocmirii Bugetul total al proiectului în EURO
1. Modernizare drum forestier Poiana Negri-Smizi Betonarea drumului forestier, poduri, podeţe, şanţuri 2006 SF Un milion eligibil SAPARD. Urmează semnarea contractului.
2. Canalizare şi staţie epurare în Dorna Candrenilor Canalizare de-a lungul drumului E576 şi a uliţelor: Gostat, Livezii, Izvorul Alb, Faltinschi, Intersecţie Poiana Negri, Farmacie, Garii Parc Şcolii, Secu, Bisericii 2006 A fost aprobată finanţare de către Guvern 941.000 EURO.
3. Şcoala cu cl I-VIII în satul Poiana Negri Şcoală nouă pentru învăţământ gimnazial cu laboratoare, cabinete, anexe. 2006 A fost aprobată finanţare de către Guvern 706.000 EURO.
4. Construirea fermei didactice şi pensiunii agroturistice Grupul Şcolar Agricol este o şcoală pilot din ţară în ceea ce priveşte pregătirea forţei de muncă pentru munte, zootehnie, agroturism. 2006 Fonduri aprobate de la Ministerul Învăţământului 700.000 EURO.
5. Aducţiune apă de la Moara Dracului şi Pârâul Adânc Captarea Pârâului Adânc plus apă de la Moara Dracului pentru satele Dorna Candrenilor, Dealul Floreni şi Batca 2007 Fonduri proprii prin RIO BUCOVINA 265.000 EURO.
6. Târgul Dorna Candrenilor Va fi dat în folosinţă în 2007 cu piaţa agroalimentară, bazar, târg de animale. 2005 Fonduri proprii 176.000 EURO.
7. Dig pe râul Dorna Apărarea satului Dorna Candrenilor de calamităţi (inundaţii) Lucrări în perioada 2007-2010. 2006 Fonduri guvernamentale (Apele Române) 1.500.000 EURO
8. Fabrica de cherestea proprietatea primăriei Prelucrarea primară a masei lemnoase. 2005 Fonduri proprii 295.000 EURO.
9. Drumuri comunale Pârâul Pietrii şi Smizi Modernizarea drumurilor comunale (pietruire) 2007 Fonduri proprii 59.000 EURO
10. Telecentru în Poiana Negrii Telefon, Fax, Xerox, Internet 2006 Proiect plătit de către Uniunea Europeană 4500 EURO.
11. Studiu de soluţii pentru electrificarea gospodăriilor Studiu referitor la gospodăriile neelectrificate 2006 Fonduri guvernamentale sau 5.900 EURO fonduri proprii.
12. Valorificarea pietrei din carierele Cârlibaba, Vatra Dornei Concesionarea carierelor 2007 Fonduri proprii
13. Modernizare aeroport Prelungirea pistei, Investiţii la construcţii 2007 Fonduri private 1.500.000 EURO
14. Construirea pârtiei de ski, Hotel Restaurant Pârtia la dimensiuni olimpice pe muntele Ouşorul 2008 Fonduri private 1.500.000 EURO.
15. Construirea unei săli de sport 2008 Fonduri Guvernamentale 882.000 EURO
16. Construirea unui stadion de 5000-6000 locuri Teren fotbal, pârtie, atletism, anexe 2011 Fonduri UE şi cofinanţare 5.000.000 EURO
17. Construirea unui dispensar uman în satul Poiana Negrii Consultaţii şi tratamente primare 2010 Fonduri structurale 250.000 EURO
18. Construirea unei grădiniţe cu program normal şi program prelungit Gradiniţă cu cămin 4-5 grupe 2008 Fonduri structurale 700.000 EURO
19. Amenajarea unui spaţiu verde în Poiana Negrii (parc) inclusiv locuri de joacă pentru copii Pe terenul din centrul satului – proprietatea primăriei 2009 Fonduri structurale cofinanţate 150.000 EURO
20. Modernizarea (asfaltarea) drumurilor comunale din Dorna Candrenilor Juncani, Rachita, Gostat, Secu, Biserica, Secu(Poiana Negri), Dorna, Izvorul Alb, Batca 1, Batca 2, Livezii, Ivanesti, Dorna Candrenilor, Dealu Floreni, Faltinschi, Haju, continuare Dorna 2007-2013 Fonduri structurale 4.000.000 EURO
21. Modernizarea (asfaltarea) drumurilor comunale din Poiana Negri, Smizi Pârâul Pietrei, Gligu, Uliţa Bisericii (Candrea Doruta – Nicolae Ivan – Buzila Dumintru – Taran Pantelimon – Taran Pintilii – Pralea), Uliţa Morosan Ion, Uliţa Smizi 2008-2013 Fonduri structurale 1.000.000 EURO