Reabilitarea si extinderea parcului comunal existent

 

1) descrierea investiţiei

In comuna Dorna Candrenilor s-a realizat obiectivul „Reabilitarea si extinderea parcului comunal existent” de 5.000,00 prin PROGRAMUL NATIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI IN LOCALITATI

Parc cu o suprafaţa de 22.265,00mp, din care : –5.000,00 mp parc existent -17.265,00 mp extindere parc

Prin aceasta investitie s-a urmarit:

1. creşterea nivelului de socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor comunei (copii, tineri, adulţi, vârstnici) prin practicarea exerciţiilor fizice şi a activităţilor recreaţionale;
2. creşterea participării locuitorilor din comună la activităţi civice care încurajează solidaritatea;
3. creşterea numărului de copii şi tineri care beneficiază de facilităţi specifice vârstei;
Amplasamentul parcului permite accesul uşor al populaţiei din toate zonele comunei, acesta constituind un centru major de interes în cadrul comunei. Scopul urmărit este crearea unui parc ce oferă o un spaţiu de recreere şi practicare a unor activităţi diverse (plimbare, odihnă, odată cu crearea unor ambianţe diferite.
Suprafaţa spaţiu verde/ suprafaţa parc = 98%

Proiectul respecta valorile arhitecturale specifice zonei.

Parcul a fost amenajat cu :
-alei pietonale de l,5m latime in interiorul parcului si de 2,00m latime la accesul in parc,
-gazon, – împrejmuire teren cu gard viu, s-a realizat o surse de apă potabilă prin forarea unui puţ de medie adâncime (15 m) şi s-a racordat consumatorii din parc (, instalaţie de irigaţii) prin intermediul unei gospodării de apă (staţie pompare).
– s-a prevăzut amplasarea unor toalete ecologice, distribuite în zonele frecvent vizitate – lumina joaca unul din rolurile cele mai importante in valorificarea elementelor constitutive. Iluminatul artificial, pe langa rolul lui strict utilitar, de a permite vizitarea parcului si in timpul nopţii, are si rolul de a pune in valoare noaptea numeroase elemente de ornament ale parcului, a peluzelor cu flori, arborilor si arbuştilor.
– iluminatul artificial a fost executat incât instalatia să se integreze perfect in peisaj, pentru aceasta s-au folosi stâlpi de iluminat care au fost racordati la o un panou solar,
– pentru odihna celor care vor sa contemple peisajul din parc si care vor sa se relaxeze au fost amplasate banei cu speteaza, din material ecologic- din lemn dispuse dea lungul aleilor, iar la fiecare banca este amplasat cate un cos de gunoi ecologic pentru colectarea resturilor