Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al comunei Dorna Candrenilor, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2014

 

Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90 % din costurile eligibile totale ale proiectului.

Diferenţa trebuie să fie finanţată din resurse proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin

10 % din costurile totale eligibile ale proiectului, integral in numerar. Contribuţia în natură nu este eligibilă; se atrage atenţia solicitanţilor că nivelul lor de implicare financiară este un criteriu de punctaj; cu cat acesta este mai mare (decât procentul minim de 10%), cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai bun.

Nr. crt. Domenii de finanţare Categorii de activităţi pentru care se acordă finanţări nerambursabile Buget alocat Perioada de finanţare
1. Cultură –   Unităţile aparţinând cultelor religioase din comuna care solicită fonduri pentru construcţia lăcaşelor de cult , întreţinerea si funcţionarea unitarilor de cult, pentru construirea si repararea lăcaşurilor de cult si pentru conservarea si întreţinerea bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor, precum si pentru activităţile de asistenta sociala susţinute de acestea.- organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în comună şi în ţară- organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale. – 60.000 lei(culte religioase)-10.000 (organizare de concerte) 2014
2. Sport  Promovarea sportului de performanţă–   dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional-    asigurarea reprezentării pe plan local, naţional sau internaţional (ex. Organizarea de manifestări sportive,antrenamente, concursuri, întreceri sportive, gale de premiere). 40.000 lei…………………………………… L 2014
   

Atenţie! Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritate.

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile:

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare

–   solicitantul trebuie să fie persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial, asociaţie sau fundaţie constituită conform legii;

–   fiecare solicitant trebuie să aducă o contribuţie de minim 10 % din costurile totale ale proiectului in numerar;

–    să fie direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar; să aibă surse de finanţare suficiente şi stabile pentru a asigura continuitatea organizaţiei pe toată perioada proiectului şi să participe la finanţarea acestuia;

–      să aibă experienţă şi să poată demonstra capacitatea lor de a gestiona activităţile de amploarea proiectului pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă; programele şi proiectele sunt de interes public local;

–  programele şi proiectele promovează şi adaugă identitate imaginii comunei Dorna Candrenilor  (la nivel naţional şi internaţional).

Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 20.04.2014, ora 12:00.

Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, telefon 0230/575005.