Program anual

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

Instituția Primăria Comunei Dorna Candrenilor face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniile: cultură și sport – pentru anul 2019 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în suma de 105.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele: CULTURA- 65.000 LEI,SPORT- 40.000 LEI