Invitatie de paricipare „Demolare camin cultural in comuna Dorna Candrenilor”

 

Primăria Comunei Dorna Candrenilor vă invită să participaţi la depunerea ofertelor în cadrul achiziţiei directe pentru atribuirea contractului de execuție „Demolare camin cultural in comuna Dorna Candrenilor” Cod CPV: 45111100-9 – Lucrari de demolari. Tip contract: demolare cladire.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Cumpărare directa”