Incheierea de contracte prestări servicii pentru înregistrări cadastrale

 
Primăria Dorna Candrenilor, anunța încheierea de contracte prestări servicii pentru înregistrări cadastrale aferente finanțării VIII 2022. Termenul limita este 06.05.2022. Executanții (prestatorii) lucrărilor de înregistrare sistematica a imobilelor pot fi persoane fizice autorizate sa execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodezie si cartografiei , in categoriile A,B sau D ori persoane juridice autorizate clasele I,II  sau III. Valorile de plata fără TVA  sunt pentru imobile intravilan 158,76 lei/imobil si extravilan 305,76/imobil . Valoarea maxima a contractului este de 160.000 lei.  Durata contractului este de cel mult pana la data 07.09.2023. Numărul minim de imobile/contract este de 50 de imobile/contract de achiziție publica.
Persoana de contact Nacu Ioana-Daniela, int 118.