Completare la procedura pentru Extindere retea electrica de iluminat public