Anunt participare

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

Consiliul local al Comunei Dorna Candrenilor anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2019.

1. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, (art 20, alin 1) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatățirea sistemului de finanțare al programelor și proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului local nr. 17 din 28.02.2017, aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 .

2. Alocația financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfășurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

3. Bugetul programului pe anul 2019 este în valoare de 105.000 lei împărțit după cum urmează: 1. Proiecte și acțiuni culturale. Subdomenii: 1.1 organizarea de concerte, festivaluri, simpozioane, evenimente culturale inovatoare, alte manifestații culturale: suma totală: 65.000 lei. 2. Activități sportive: suma totală: 40.000 lei. Finanțarea asigurată de Consiliul local va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

4. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la dezvoltarea socială ; sprijinirea dezvoltării sectorului cultural; educație, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural și punerea în valoare a diversității etnoculturale;

5. Acțiuni eligibile: acțiunile trebuie să se deruleze conform specificațiilor din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și conform Contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanțatoare și beneficiari.

6. Dta limita de depunere a proiectelor este 29 mai 2019, ora 16 la Registratura Primăriei. Conform art. 20, alin.1. Nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse decât cele solicitate de comisia de evaluare. Evaluarea și selecția dosarelor depuse se va efectua în perioada 3 iunie -6 iunie 2019, și se va face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat. Soluționarea contestațiilor în perioada 6 iunie -12 iunie 2019.

7. Documentația pentru elaborarea proiectelor și informații suplimentare se pot obține de la Primăria comunei Dorna Candrenilor, tel. 0230.575005, interior 117.