Anunț de participare

 

Având in vedere ca în prima sesiune de selectare proiecte pentru finanțare nerambursabila nu s-au depus suficiente proiecte ,Primăria Comunei Dorna Candrenilor invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură şi sport pe anul 2018 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
  2. Sursa de finanţare a contractului si valoarea: buget local – 100.000 lei
  3. Durata proiectelor : până 30.12.2018
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 31 iulie  2018, ora 14.00
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Comuna Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Selecţia si  evaluarea proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 31mai- 03.iulie 2018.