ANUN’T COLECTIV pentru comunicare prin publicitate nr. 4319 din 23.03.2021