Asistenta Sociala

 

Documente necesare pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

 • copie dupã certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
 • copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copie după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie după certificatul de căsătorie;
 • copie după certificatul de deces(acolo unde este cazul);
 • acte medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
 • copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
 • ancheta socială efectuată de catre membrii SPAS;
 • cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal al acestuia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare;
 • timbru fiscal de 4 lei;
 • dosar plic.

Documente necesare pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii

 • copie BI/CI a ambilor părinţi;
 • certificatul de naştere al minorului în copie şi original;
 • declaraţie tip – pentru minorii care au vârsta şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare;
 • cerere tip;

Documente necesare pentru obţinerea alocaţiei de susţinere

 • cerere tip;
 • copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei;
 • copii ale certificatelor de naştere pentru toţi membrii familiei;
 • copie certificat de căsătorie;
 • copie certificat de deces(unde este cazul);
 • copie livret de familie actualizat;
 • adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv nr. şi valoarea lunară a tichetelor de masă(unde este cazul);
 • adeverinţă de la administraţia financiară(FISC);
 • adeverinţă de la oficiul agricol;
 • adeverinţă de la şcoală pentru copiii care frecventează cursurile şcolare, în care să se precizeze dacă beneficiază de bursă şi cuantumul acesteia;
 • adeverinţă pentru beneficiarii de ajutor social;
 • cupoane de pensie pentru părinţii care sunt pensionari(sau pentru cei care beneficiază de pensie de urmaş);
 • cupoane de alocaţie pentru copiii care nu sunt de vârstă şcolară;
 • sentinţa de divorţ/sentinţa de încredinţare minori, definitivă;
 • hotărârea comisiei pentru protecţia copilului/ sentinţa judecătorească pentru minorul pentru care s-a stabilit o masură de protecţie specială;
 • certificat de încadrare în grad de handicap(unde este cazul) sau certificat de amânare şcolară;

Notă:

 • actele se prezintă în original şi copie;
 • venitul net/membru de familie nu trebuie să depăşească 370 lei;
 • dispoziţia de acordare/respingere a dreptului la alocaţie se va înainta la AJPS şi solicitantului;
 • orice modificare intervenită la venitul familiei sau la numărul de membri se aduce la cunoştinţă în termen de 5 zile, primarului;

Documente necesare pentru dosarul de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav

Acte necesare asistentului personal

 • copii dupã actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copii dupã certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie dupã certificatul de cãsãtorie;
 • copie dupã certificatul de deces (unde este cazul);
 • adeverinţã medicalã din care sã rezulte că solicitantul este apt pentru angajare;
 • cazier judiciar;
 • curriculum vitae;
 • declaraţie notarialã;
 • copie dupã diploma de studii;
 • adeverință de la administrația financiarã;
 • carnetul de muncã (în situaţia în care persoana solicitantã beneficiazã de acesta);
 • ancheta socialã efectuatã de cãtre membrii SPAS;
 • cerere de angajare;
 • repartiţie de la AJOFM;
 • dosarul medical;

Acte necesare persoanei cu deficienţă funcţională gravă

 • copii dupã actele de identitate ale membrilor familiei;
 • copii dupã certificatele de naştere ale membrilor familiei;
 • copie dupã certificatul de cãsãtorie;
 • copie dupã certificatul de deces (unde este cazul);
 • opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
 • acte medicale din care să rezulte diagnosticul;
 • declaraţie din care sã rezulte faptul cã persoana cu deficiențã funcțională gravã nu are încheiat un contract de întreţinere cu o persoanã;
 • copie dupã decizia de pensie și cupon de pensie (în cazul în care existã);

Documente necesare pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani

 • copie după buletin de identitate solicitant;
 • copii după livret de familie sau buletin de identitate al ambilor soţi şi certificat de cãsãtorie în situaţia în care nu existã livret de familie
 • copii după hotărârea de plasament, sentinţă judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de adopţie, dispoziţia de instituire a tutelei şi numire a tutorelui, hotãrâre judecãtoreascã de încredinţare în vederea adopţiei, hotãrâre de plasament de urgenţã (unde este cazul);
 • copie certificat de naştere copil;
 • copie cerere cãtre unitatea angajatoare prin care se solicitã acordarea concediului pentru îngrijirea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani;
 • actele de la AJOFM pentru solicitantul care este beneficiar de ajutor de somaj;
 • certificat fiscal;
 • cerere tip şi declaraţie tip completate de solicitant şi soţul acestuia;
 • adeverinţă tip completată de către reprezentantul unităţii angajatoare;
 • contract de asigurări(unde este cazul);

Copia dupa cerere va fi:

 • înregistrată;
 • aprobatã;
 • conformă cu originalul;
 • semnată şi ştampilată de administrator;

Noutati »

ANUNT

ANUNT

 

Raportul procedurii licitatie vanzare teren

Raportul procedurii licitatie vanzare teren

 

Proces verbal licitatie vanzare terenuri

Proces verbal licitatie vanzare terenuri

 

Vanzare teren extravilan Mitric Daniel

SKM_C22724040513000 SKM_C22724040513020

 

Proces verbal a ofertei de vanzare – Morosan Iovu

Proces verbal a ofertei de vanzare - Morosan Iovu

 
 
aprilie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Curs valutar BNR