Prezentare locala

 

În contextul social-politic românesc actual aflat sub imperativul democraţiei, al dreptului fundamental, de acces liber şi nediscriminatoriu la informaţie şi cultură, fiecare localitate din România, ca ţară a Uniunii Europene, trebuie să-şi păstreze identitatea.

Valorile fiecărui neam vin din vechime, îl individualizează şi îl caracterizează. Este de datoria noastră ca generaţie care vrea să-şi audă glasul rostit în civilizaţia europeană să păstrăm, să valorificăm, şi să transmitem datini, tradiţii şi obiceiuri generaţiilor viitoare.

dorna-candrenilor1

Folclorul – baza culturii naţionale – reprezintă cartea vie de istorie a unui popor, scrisă pe sufletele generaţiilor. În vederea completării ansamblului folcloric şi de obiceiuri „Doina” al căminului cultural Dorna Candrenilor, în anul 2009 s-au mai atras câţiva tineri dansatori, reuşindu-se pregătirea unui spectacol pentru sărbătorile de iarnă.

ansamblu1Căminul cultural Dorna Candrenilor a căutat ca, prin intermediul ansamblului folcloric şi de obiceiuri ” Doina” să păstreze, să valorifice şi să transmită datini, tradiţii şi obiceiuri generaţiilor viitoare.

S-au mai achiziţionat obiecte, înfiinţându-se un mic muzeu etnografic care cuprinde peste 150 de exponate de îmbrăcăminte, obiecte de interior ţărănesc, de uz gospodăresc şi pastoral. Micul muzeu a prezentat interes deosebit din partea elevilor, profesorilor şi altor cetăţeni care au vizitat comuna.

O altă tradiţie care se păstrează în comuna noastră este încondeiatul ouălor. Astfel, un număr de patru gospodine din comuna noastră au participat la „Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate” de la Ciocăneşti.

În cadrul căminului cultural Dorna Candrenilor a fost înfiinţat, începând cu 10 iulie 2008, „Clubul vacanţei”, în cadrul căruia au fost puse la dispoziţia celor interesaţi numeroase obiecte de practică culturală cum ar fi: jocuri de şah, remy, table, tenis de masă şi de câmp, care funcţionează şi în prezent.

ansamblu2În fiecare an, tinerii din cadrul Asociaţiei culturale de pe lângă Biserica ” Adormirea Maicii Domnului” din Dorna Candrenilor, au prezentat concerte patriotice şi religioase la monumentele eroilor din Dorna Candrenilor, Poiana Stampei şi Coşna. De asemenea, au fost prezentate concerte de colinzi cu prilejul sărbătorilor de iarnă atât în comună cât şi în zona Dornelor.

Biblioteca comunală din Dorna Candrenilor deţine aproape zece mii de volume, cuprinzând toate domeniile, din care peste cinci mii de volume au fost achiziţionate în ultimii ani; în anul 2008 s-au achiziţionat un număr de 473 cărţi în sumă de 9.300 lei, iar în anul 2009, 130 de cărţi în sumă de 3.000 lei.

În fiecare an, în cadrul bibliotecii comunale, se aniversează sau se comemorează scriitori, poeţi sau alte personalităţi de renume naţional sau internaţional, astfel de activităţi culturale au avut loc şi anul acesta.

DORNA CANDRENILOR

Poliţia Tel.: 0230575162
Educaţia
Grădiniţa cu program normal , sat DORNA CANDRENILOR
Grădiniţa cu program normal , sat POIANA NEGRII
Grupul scolar agricol , sat DORNA CANDRENILOR Tel.: 0230575171Fax: 0230575171E-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com
Şcoala cu clasele I-VIII, sat POIANA NEGRII
Sănătatea
Cabinet medical – Dr. Astelean Monica, sat DORNA CANDRENILOR Tel.: 0723709264
Cabinet medical – Dr. Strugaru G Mihaela, sat DORNA CANDRENILOR Tel.: 01788903302E-mail: pstrugaru@gmail.ro
Cabinet medical – Dr. Cojocaru C Ilie Nicolae, sat DORNA CANDRENILOR Tel.: 0745134684
Cultura

 

Justiţia & activităţile cu caracter juridic Informatii pe portalul www.justitia-romana.org
Sportul

Serviciile de utilitate publică

Alimentare cu apa
Energie termică
Salubrizare S.C. Gospodărie orăşenească S.A.
Iluminat public
Transport public
Formaţie de pompieri