2. Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții