Raport anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2017

 

Autoritatea finantatoare- Primaria comunei Dorna Candrenilor prezinta raportul anual cuprinzand
programele finantate, beneficiarii si rezultatele contractelor de finantare
nerambursabila de la bugetul local al comunei Dorna Candrenilor pe anul 2017, in
conformitate cu prevederile Legii nr 350/2005 privind regimul finantarilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes
general.