Programul anual

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Dorna Candrenilor, CUI 4326914,  strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

Institutia Primăria Comunei Dorna Candrenilor face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile:  cultură si sport – pentru anul 2018 in condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, in suma de 155.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

 

CULTURA:  115.000 LEI

SPORT:        40.000 LEI