Invitație de participare

 

Primăria Comunei Dorna Candrenilor vă invită să participați la depunerea ofertelor în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului de „Reparații pietruiri drumuri săteşti comuna Dorna Candrenilor” 45233160-8-Drumuri si alte suprafețe pietruite.
Data limită de depunere a ofertelor : 29.05.2015, ora 12:00.
Pentru mai multe detalii consultați „Invitația de participare”.

1 001