Invitatie de participare

 

Primăria Comunei Dorna Candrenilor vă invită să participaţi la depunerea ofertelor în cadrul achiziţiei directe pentru atribuirea contractului de execuție „Extindere rețea electrică zona Strugurel, sat Dorna Candrenilor” Cod CPV: 45231400-9 Lucrări de construcții de linii electrice (Rev. 2) Tip contract: lucrări de extindere rețea electrică
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Cumpărare directa”
3. Sursa de finanţare a contractului de lucrări, care urmează să fie atribuit:
Bugetul local;