Contracte de finanțare nerambursabila pe anul 2023.

 

1.Comuna Dorna Candrenilor face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabila pe anul 2023.

2. Comuna Dorna Candrenilor invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport si activități culturale .

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, pe anul 2023 este prevăzuta în Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările ți completările ulterioare.

4. Bugetul programului pe anul 2023 este în valoare de 873.300 lei împărțit după cum urmează: 1. Proiecte și acțiuni culturale. Subdomenii: 1.1 organizarea de concerte, festivaluri, simpozioane, evenimente culturale inovatoare, alte manifestații culturale, tabere școlare : 256.000 lei, activități sportive :50.000 lei si culte religioase 567.300 lei. Finanțarea asigurată de Consiliul local va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

5. Proiectele depuse spre a fi selectate vor contribui la dezvoltarea socială ; sprijinirea dezvoltării sectorului cultural; educație, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural și punerea în valoare a diversității etnoculturale, dezvoltarea sectorului sportiv si religios.

6. Durata proiectelor: anul2023.

7. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate procura de la sediul Comunei Dorna Candrenilor, satul Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, județul Suceava, tel. 0230.575005, interior 117.

8. Solicitanții vor putea depune documentația prevăzută în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local la registratura Comunei Dorna Candrenilor, satul Dorna Candrenilor, str. Principală, nr.85, juețul Suceava

9. Data- limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 24 martie 2023, ora 16:00. 10. Data de selecție și evaluare a proiectelor : în data de 27 martie 2023, între orele 9:00 și 16:00.