Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

Comuna Dorna Candrenilor, titular al proiectului „Modernizare drumuri comunale, in Comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava ” propus a  fi amplasat in comuna Dorna Candrenilor, satele: Dorna Candrenilor, Dealu Floreni, Poiana Negri, jud. Suceava anunță publicul interesat aspra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

-Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței, nr.1A, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum si la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.