Anunt Monitorul Oficial

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Dorna Candrenilor, strada Principală, nr.85, c.p. 727190, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, telefon 0230/575005, fax 0230/575167, email primariadc@yahoo.com

Raportul anual privind finanțările nerambursabile acordate în anul 2015 în baza Legii 350/2005 si a Legii 82/2001 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general de către Comuna Dorna Candrenilor, în temeiul calității sale de ordonator principal de credite.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/30.01.2015, Unitatea Administrativ teritorială –Comuna Dorna Candrenilor a aprobat Ghidul solicitantului și programul anual privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 2015 pentru activități nonprofit de interes local .

Solicitanții, persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații sau fundații constituite conform legii – sau culte religioase cunoscute conform legii au beneficiat de aceste fonduri pe durata programului 30.04.2015-31.12.2015.

Suma totală acordată pentru Program în anul 2015, aprobată prin H.C.L. nr. 13/28.02.2015 a fost de 185.000 lei pentru sport,cultură și culte.

Mărimea finanțărilor nerambursabile pentru proiecte individuale care au fost finanțate în cadrul programului : – valoare minimă 10.000 RON, Valoare maximă 90.000 RON. U.A.T. – Comuna Dorna Candrenilor a organizat în anul 2015 selecția publică de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în domeniul sport, cultură și culte(anunț de participare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr. 56/23.03.2015).

În urma selecției publice de proiecte, organizate de Unitatea Administrativ teritorială – Comuna Dorna Candrenilor, conform Raportului procedurii nr.3076/29.04.2015, beneficiarii sumelor cu destinația de finanțări nerambursabile, precum și sumele aferente sunt următorii :

1.Nr. contract 3044/14.05.2015 PAROHIA DEAU FLORENI Lucrări de amenajare/finisare interioare – Suprafețe pictura Biserică – 60.000,00 2. Nr. contract 2644/06.05.2015 ASOCIATIA “VANATORUL” DORNA CANDRENILOR Susținerea echipei de fotbal a comunei în Liga V-a 25.00,00 3. 2643/06.05.2015 ASOCIAȚIA CULTURALĂ DORNA CANDRENILOR Festivalul național de Artă muzicală ediția a VIII-a 2015 închinat compozitorului Pr. Isidor Vorobchievici 10.000,00 4. 3711/25.05.2015 PAROHIA DORNA CANDRENILOR Lucrări de înlocuire pardoseala-dușumea-90.000,00 Beneficiarii finanțărilor nerambursabile au respectat prevederile contractuale pe întreaga perioadă de derulare a proiectelor, implementarea acestora realizându-se conform prevederilor Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local (Anexa la H.C.L. nr.14/30.01.2015).

Toate proiectele implementate, prin obiectivele lor, au contribuit la atingerea scopului și obiectivelor Programului prin îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei Dorna Candrenilor, prin susținerea inițiativelor organizațiilor neguvernamentale de antrenare a cetățenilor în activități sociale, care să asigure dezvoltarea fizică și intelectuală armonioasă a acestora.